Fiscul stă cu ochii pe banii care se fac la evenimentele din Cluj, precum concertul Depeche Mode și Untold

Fiscul stă cu ochii pe banii care se fac la evenimentele din Cluj, precum concertul Depeche Mode și Untold
scris 15 iul 2017

Cluj-Napoca a devenit, în ultimii ani, scena unor evenimente culturale de anvergură, care aduc beneficii financiare organizatorilor, dar și comunității per ansamblu, inclusiv persoanelor fizice care închiriază locuințele pe post de spații pentru cazare. Fiscul este atent și la veniturile de acest fel. În perioada următoare, la Cluj-Napoca sunt programate concertul Depeche Mode și festivalul Untold.

"DGRFP Cluj-Napoca anunță contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal ca urmare a evenimentelor culturale care vor avea loc în municipiul Cluj-Napoca, sau cu alte ocazii că au obligația să înregistreze contractul din închiriere la Fisc, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractul între părți. O dată cu înregistrarea contractului se depune și declarația privind venitul estimat/normă de venit", a transmis DGRFP Cluj-Napoca.

Printre evenimentele impportante programate în Cluj-Napoca în perioada următoare se află concertul trupei Depeche Mode (23 iulie) și festivalul Untold (3-6 august).

Tot în județul Cluj, dar nu în Cluj-Napoca, este organizat în acest weekend un alt festivalul important, Electric Castle (12-16 iulie). Chiar dacă nu este în Cluj-Napoca, evenimentul se va afla cu siguranță în atenția Fiscului, care va urmări încasarea taxelor și altor obligații la bugetul statului.

Ce trebuie să știe cei care închiriază

Sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile obținute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv. În cazul în care bunul închiriat este deținut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie și original.

VIDEO Programul Start-up Nation este lansat astăzi. Cum își pot deconta firmele costuri cu salarii, chirii, mașini, laptopuri, cursuri de management, promovare CITEȘTE ȘI VIDEO Programul Start-up Nation este lansat astăzi. Cum își pot deconta firmele costuri cu salarii, chirii, mașini, laptopuri, cursuri de management, promovare

Documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere:

  • contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal) ;
  • declarația privind venitul estimat/ norma de venit - Formular 220, în 2 exemplare pentru fiecare proprietar,coproprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, după caz;
  • actul de proprietate/deținere legală, copie și original;
  • împuternicire (în cazul în care nu se prezintă proprietarul) însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Contribuabili care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pe parcursul unui an, cu excepția veniturilor din arendare, datorează plăți anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului pe venit către bugetul de stat și plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Plățile anticipate se stabilesc de ANAF, pe baza declarației privind venitul estimat/norma de venit și a contractului încheiat între părți sau pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate potrivit opțiuni, prin ’’Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale’’.

În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al sumei în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie).

Contribuabili care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Fiscul stabilește plăți anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declarația privind venitul estimat/normă de venit. Baza de calcul a impozitului din cedarea folosinței bunurilor o reprezintă diferența dintre venitul brut, cota de cheltuieli forfetare de 40% și contribuția de asigurări de sănătate.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40%asupra venitului brut, nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

Dreptate în turism după informațiile Profit.ro: Mii de firme trec din vară de la impozit specific la microîntreprindere CITEȘTE ȘI Dreptate în turism după informațiile Profit.ro: Mii de firme trec din vară de la impozit specific la microîntreprindere

Impozitul reprezentând plată anticipată pe venituri din cedarea folosinței bunurilor și diferențele de impozit anual de regularizat, stabilite se pot achita:

  • în numerar la sediile organelor fiscale cât și la Trezoreriile Statului;
  • prin virament bancar, în conturile deschise la Trezoreriile Statului;
  • prin mandat poștal, în conturile deschise Trezoreriile Statului.
  • cu cardul bancar, la sediile organelor fiscale cât și la Trezoreriile Statului
  • on-line cu cardul prin intermediul platformei Ghiseul.ro

Contribuabili care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au obligația să înștiințeze în scris în termen de 5 zile organul fiscal competent. În acest sens se va depune formularul 220 la care se vor anexa, în copie, documentele din care să rezulte rezilierea contractului de închiriere.

Nedepunerea la termen a declarațiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
fisc
untold
electric castle
depeche mode
chirii
inchiriere