Inventarul celor mai relevante modificări ale normelor de aplicare a Codului Fiscal

Inventarul celor mai relevante modificări ale normelor de aplicare a Codului Fiscal
scris 15 mai 2017

O serie de modificări, completări și clarificări ale normelor de aplicare a Codului fiscal referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și TVA au fost recent publicate în Monitorul Oficial.

Potrivit unui inventar al modificărilor realizat de specialistii Deloitte, cele mai relevante modificări care aduc clarificări și exemple de aplicare a măsurilor introduse prin OUG nr. 84/2016 sunt:

Titlul I - Dispoziții generale

A fost introdusă o nouă secțiune privind tratamentul TVA al tranzacțiilor efectuate de/de la persoane impozabile care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Mai exact se aduc clarificări și exemple privind:

 • exercitarea dreptului de deducere la nivelul vânzătorului pentru achiziții efectuate înainte de re-înregistrare (fiind permisă chiar și în lipsa unui cod de TVA menționat pe factură),
 • modalitatea de calcul a TVA colectată (prin metoda sutei mărite atunci când prețul conform contractului nu include TVA și nu se mai poate încasa de la client contravaloarea TVA sau atunci când contractul nu prevede nimic referitor la TVA), precum și
 • aspecte privind declararea TVA colectată (formularele aferente) și emiterea facturilor de corecție după re-înregistrare.

Titlul II – Impozitul pe profit

Se clarifică faptul că scutirea de impozit aferentă profitului investit în achiziționarea dreptului de utilizare a programelor informatice se aplică pentru cele achiziționate și utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, conform prevederilor Codului Fiscal.

A fost introdus un exemplu de calcul privind modalitatea de alocare a cheltuielilor de conducere ca fiind aferente veniturilor neimpozabile, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

 • Împrumuturile obținute direct sau indirect de la bănci internaționale de dezvoltare, instituții de credit române sau străine, instituții financiare nebancare, nu se includ în calculul capitalului împrumutat, în scopul determinării gradului de îndatorare.
 • Se menționează specific faptul că dobânzile nedeductibile reportabile pot fi reportate in vederea deducerii pentru o perioada nelimitată de timp.
 • Au fost introduse clarificări cu privire la recuperarea pierderilor fiscale de către contribuabilii care, începand cu 1 februarie 2017 aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
Guvernul a modificat normele de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit CITEȘTE ȘI Guvernul a modificat normele de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • Au fost aduse clarificări cu privire la aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de către persoanele juridice române subiect al Legii nr. 170/2016 (HORECA):
  • Persoanele juridice române care au avut cifra de afaceri sub 100.000 euro și îndeplineau criteriile pentru microîntreprinderi la 31 decembrie 2016 rămân plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor chiar dacă desfășoară o activitate principală sau secundară corespunzătoare codurilor CAEN din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific.
  • Persoanele juridice române plătitoare de impozit potrivit Legii nr. 170/2016 (HORECA), începând cu 2017, devin platitoare de impozit pe profit pentru veniturile obtinute din alte activitati decât cele subiect al acestei legi (HORECA). Astfel, aceste venituri suplimentare nu intră sub incidența impozitului pe microîntreprinderi.
 • Au fost detaliate prevederile privind declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, după cum urmează:
  • Veniturile luate în considerare la îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul Fiscal pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017 sunt cele realizate la 31 decembrie 2016.
  • Veniturile luate în calcul la ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor pe parcursul anului 2017 pentru entitățile care au devenit plătitoare începând cu 1 februarie 2017 sunt cele înregistrate după această dată.
 • Au fost introduse clarificări cu privire la modul de calcul, declarare și plată al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru contribabilii cărora capitalul social le-a scăzut până la nivelul de 45.000 lei.
 • Au fost aduse clarificări suplimentare cu privire la modul de declarare și plată al impozitului pe venituri microîntreprinderilor în situația in care numărul de angajati se modifică.
Impozitul specific, impozitul pe profit și impozitul microîntreprinderilor, ce trebuie să alegi – schemă Ministerul Finanțelor CITEȘTE ȘI Impozitul specific, impozitul pe profit și impozitul microîntreprinderilor, ce trebuie să alegi – schemă Ministerul Finanțelor

Titlul IV - Impozitul pe venit

Se introduc clarificări cu privire la:

 • Aplicabilitatea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice ce desfășoară activități cu caracter sezonier. Caracterul sezonier este definit de:
  • perioada repetitivă de la an la an;
  • activități realizate pe durate fixe în funcție de anotimp/sezon
  • activități ce se încadrează în codurile CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 și 5630.
 • Determinarea impozitului pe veniturile din salarii prin introducerea posibilității de a deduce serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajați în limita a 400 EUR / an.
 • Modalitatea de calcul al impozitului datorat la transmiterea drepturilor de proprietate asupra proprietăților imobiliare prin alinierea normelor și a formulelor de calcul la plafonul neimpozabil de 450.000 lei.
 • Termenul de declarare a veniturilor de natură salarială din străinătate obținute de persoanele care au desfășurat activitatea în România într-o perioadă mai mică decât cea menționată în convențiile de evitare a dublei impuneri și și-au prelungit perioada de ședere în România. Astfel, termenul de declarare de 15 zile de la expirarea perioadei menționate în convenție este înlocuit de data de 25 a lunii următoare celei în care se împlinește termenul prevăzut de convenție.

Titlul V - Contribuții sociale obligatorii

 • Se abrogă normele metodologice aferente plafonării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicabilă veniturilor de natură salarială realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017.
 • Se aduc clarificări cu privire la baza lunară de calcul al CASS pentru veniturile din dividende. Mai precis, baza este constituită de dividendele brute distribuite, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu.

Titlul VII - Taxa pe valoare adăugată

În cazul bunurilor imobile deținute în devălmășie de o familie unul dintre soți va fi desemnat în vederea îndeplinirii drepturilor și obligațiilor din punct de vedere a TVA.

 • Lista de bunuri considerate bunuri imobile menționată în Regulamentul 282/2011 de punere în aplicare a Directivei TVA trebuie consultată în vederea stabilirii locului prestării serviciilor.
 • Ajustarea TVA se poate efectua în termen de 5 ani începând 1 ianuarie a anului următor deciziei judecătorești privind confirmarea planului de reorganizare sau deciziei privind închiderea procedurii / falimentul beneficiarului. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare conform Codului de Procedură.
 • Au fost excluse de la aplicarea cotei reduse de 9% câteva coduri NC din categoria semințelor, fructelor, plantelor industriale sau medicinale destinate consumului uman sau animal.
 • Au fost modificate normele metodologice aferente ajustării TVA în cazul bunurilor de capital pentru a corespunde cu noua regula instituită prin Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2017 (i.e. deducerea a 1/5 sau 1/20 pe an în cazul schimbării utilizării bunului de capital).
 • A fost completată norma metodologică privind rambursarea TVA pentru persoanele impozabile stabilite în afara UE în sensul că rambursarea taxei poate fi solicitată și în cazul în care acesta a prestat servicii electronice, telecomunicații, radiodifuziune sau televiziune către persoane neimpozabile din România.
 • Au fost introduse norme cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori.

Modificările au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată pe 4 mai 2017 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
deloitte
codul fiscal
norme de aplicare