Proiect - Clarificări la TVA pentru ambalajele din Sistemul de Garanție-Returnare și restricții pentru controlul comerțului online cu tutun neaccizat

Proiect - Clarificări la TVA pentru ambalajele din Sistemul de Garanție-Returnare și restricții pentru controlul comerțului online cu tutun neaccizat
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 14 iun 2024

Garanția aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători, distribuitori și comercianți în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) nu reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri/prestări de servicii în sfera TVA, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, proiectul elimină pragul de 1.000 de lei sub care nu se fac ajustări privind TVA. Ministerul Finanțelor introduce și restricții privind comercializarea și deplasarea tutunului brut, obiectivul fiind ca prin controlul mai strict al comerțului cu frunze de tutun să fie combătută vânzarea online de tutun firicel neaccizat (provenit din achizițiile de tutun frunze).

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Proiect

Propuneri Ministerul Finanțelor

TVA pentru SGR

Se propune reglementarea regimului aplicabil din punct de vedere al TVA pentru ambalajele nereutilizabile ce fac obiectul sistemului de garanție-returnare, în cadrul unui articol distinct, care include prevederi referitoare la regimul TVA aplicabil garanției pe lanțul de comercializare și diferenței între valoarea garanțiilor primite și valoarea garanțiilor returnate de administratorul sistemului de garantarereturnare.

Astfel, se propune clarificarea faptului că garanția aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători, distribuitori și comercianți în cadrul sistemului SGR nu reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri/prestări de servicii în sfera taxei pe valoarea adăugată.

În ceea ce privește garanțiile aferente ambalajelor SGR nereturnate la finalul unui an calendaristic se reglementează faptul că acestea sunt considerate contravaloarea unei livrări de bunuri efectuate de administratorul SGR pentru care acesta are obligația colectării TVA în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv.

În situația în care diferența dintre valoarea garanțiilor primite și valoarea garanțiilor returnate de administratorul SGR într-un an calendaristic este negativă, acesta își va diminua suma taxei colectate cu valoarea TVA aferentă acestei diferențe în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului respectiv.

Se elimină pragul de 1.000 de lei pentru ajustare TVA

Conform art. 305 alin. (9) din Codul fiscal, prevederile acestui articol, referitoare la ajustarea taxei deductibile, nu se aplică în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, conform prevederilor din normele metodologice. Prin normele metodologice s-a prevăzut că nu se efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în situația în care suma care ar rezulta ca urmare a fiecărei ajustări aferente unui bun de capital, efectuată în situațiile prevăzute la art. 305 alin. (4) lit. a) - d) din Codul fiscal, este mai mică de 1.000 lei.

Având în vedere că, în situația în care taxa de ajustat este mai mică de 1000 de lei nu se efectuează nicio ajustare, dar dacă taxa de ajustat este egală sau mai mare de 1000 de lei, intervine obligația/dreptul de ajustare, se creează un regim inechitabil operatorilor economici care se află într-una din situațiile menționate. Prin urmare, se propune eliminarea acestor prevederi și implicit, ajustarea taxei în toate situațiile în care intervine obligația/dreptul de ajustare.

Restricții cu scopul de a limita comerțul online cu tutun firicel neaccizat

Se propune efectuarea unei corecții tehnice, în sensul că operatorul economic reprezintă persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități cu produse accizabile, în vederea corelării cu definițiile Titlului VIII – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal referitoare la antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, destinatarul certificat, expeditorul înregistrat, expeditorul certificat sau importatorul autorizat, care reprezintă, fie persoana fizică, fie persoana juridică.

Se propune introducerea unei clarificări că teritoriul României reprezintă teritoriul delimitat de frontiera de stat a României.

Restricții la vânzarea și transportul de tutun frunze

Urmare a acțiunilor de control efectuate de organele fiscale s-a constatat că în piață au fost comercializate cantități mari de tutun frunze care au avut ca destinație transformarea lor în tutun firicel de fumat și au fost comercializate online pe piața din România. Până în prezent, cu toate eforturile depuse de organele fiscale, s-a dovedit că este foarte dificil să se identifice persoanele fizice care comercializează online tutun firicel, astfel că ar fi mult mai eficientă monitorizarea în amonte a frunzelor de tutun, plecând de la cultivarea acestuia și respectiv, monitorizarea tranzitului și achizițiilor intracomunitare a frunzelor de tutun.

Având în vedere necesitatea stopării comercializării frunzelor de tutun, către persoane fizice și juridice din România, prin proiectul de act normativ se propune modificarea în sensul că tutunul brut sau tutunul parțial prelucrat poate fi comercializat numai către un operator economic din România autorizat ca antrepozitar pentru producția de tutun prelucrat sau către unități autorizate ca prim-procesatoare, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal sau către unitatea prim-procesatoare autorizată.

Totodată, se propune introducerea unei prevederi potrivit căreia tutunul brut include și tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de fermentar. 

viewscnt
Afla mai multe despre
tva
sgr
tva sgr
tutun frunze
comert online cu tutun