INTERVIU Iancu Șalapa, Managing Partner Șalapa & Partners: În esență, cred că munca unui avocat implică arta de interpretare legislativă, de creație doctrinară și de sesizare a nuanțelor, trecute prin filtrul magistratului

INTERVIU Iancu Șalapa, Managing Partner Șalapa & Partners: În esență, cred că munca unui avocat implică arta de interpretare legislativă, de creație doctrinară și de sesizare a nuanțelor, trecute prin filtrul magistratului
Parteneri Profit.ro
Parteneri Profit.ro
scris 14 iun 2021

Interviu realizat de Andrei Stoian, Editor-in-Chief

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Cum a arătat anul 2020 pentru Șalapa & Partners?

Ca în fiecare an, și anul acesta am început cu speranța soluționării favorabile a cauzelor pentru clienți, mai bine zis, pentru a nu se înțelege că sunt subiectiv, rezolvarea echitabilă a diferendelor, în contextul în care portofoliul Cabinetului este majoritar format din societăți de asigurare, anvergura acestora impunând atât interpretarea corectă a legislației speciale aplicabile, cât și administrarea unor probatorii complexe față de spețele cu fraude în asigurări, din nefericire, aflate pe un trend crescător.

Totodată, echipa cabinetului s-a completat cu încă 2 membri, atât zona administrativă, cât și cea juridică, beneficiind de aportul acestora încă de la începutul anului, aceștia aducând un plus de entuziasm contagios pentru toți, care pot spune că a contribuit la susținerea moralului echipei față de ceea ce a urmat începând cu cel de al doilea trimestru al anului.

Bineînțeles, cu echipa omogenă a Cabinetului, deplin formată și dezvoltată în decursul celor peste 10 ani de activare în aceeași formulă, am putut să parcurgem ceea ce cu ușurință a fost numită “noua normalitate”, tratând lucrurile ca un dat al vieții profesionale, încercând să venim în întâmpinarea problemelor și provocărilor clienților noștri, prin diversificarea căilor de comunicare cu aceștia și prin recepționarea adecvată a semnalelor pe care piața asigurărilor le-a resimțit și transmis.

Cum v-ați adaptat la dinamica generată de pandemie?

După cum am menționat, consider că situației nefericite prin care trecem trebuie să i se răspundă pe măsură, adecvat și bineînțeles, cu precauția obligatorie și necesară. Ceea ce pentru viața personală, la modul general, a fost și continuă să fie o reală tragedie, pentru viața profesională ar trebui transformat într-o provocare care să ne conducă, treptat, la adaptabilitate, la inovare, la pregătire continuă.

Se pare că, puțin din ceea ce doar ne imaginam că va urma și va impacta lumea peste decenii, din spectrul ultratehnologizat al viitorului, ne-a fost rezervat și nouă, urmând ca “volens nolens” să acceptăm și să ne adaptăm.

Am reușit să parcurgem perioada stării de urgență și, bineînțeles ceea ce a urmat, prin adecvarea procedurilor și a circuitelor parcurse la respectivele restricții, latura umană abandonând orice element de reticență, dând dovadă de maleabilitate și empatie.

Un rol foarte important l-a avut, în mod cert, tehnologia, utilizarea programelor și platformelor online acoperind în mare măsură lacunele nou apărute.

Totuși, nu trebuie uitat că avocatura în general, și avocatura de asigurări în special, a apărut și există pentru aspectul social și uman al vieții, companiile și societățile destinatare ale serviciilor noastre fiind în realitate entități biologice intelectuale.

Astfel, în relația cu clienții, am reevaluat și adaptat procedurile de colaborare, ca două părți contractuale care aleg și susțin cu mijloace adecvate conlucrarea de la distanță, inconvenientele ivindu-se însă în relația cu instanțele judecătorești, neputând deroga de la dispozițiile acestora, cel puțin în ceea ce privește prelungirea termenului de regularizare a cererii de chemare în judecată sau în dovedirea taxei judiciare prin comunicare online, instanțele, neavând baza legală adecvată, continuând a solicita dovada achitării acestei taxe, în original, în termen de 10 zile, în contextul în care, la rândul lor, instituțiile bancare și-au adaptat programul, impunându-se astfel amplificarea birocratică nejustificată și alocarea de personal suplimentar, pentru anexarea la dosar a unui simplu înscris.

Care au fost proiectele fanion din acest anul 2020?

Nu știu dacă putem vorbi de proiecte fanion pe parcursul unui singur an, rezultatele efective, urmare a semnalelor trase, observându-se după un parcurs sinuos și de lungă durată. în esență, cred că munca unui avocat implică arta de interpretare legislativă, de creație doctrinară și de sesizare a nuanțelor, trecute prin filtrul magistratului. Dacă magistratul va rezona cu aspectul susținut și se va identifica mental cu interpretarea legislativă propusă, vom avea o problemă rezolvată, lămurită, pulsul social revenindu-și la normal. Nu se pot găsi rezolvări ale diferitelor chestiuni interpretabile, prejudiciabile, fără demersurile unor avocați de a le aduce în fața instanțelor, hotărârea judecătorească, deși pronunțată de o instanță judecătorească, reprezentând încununarea muncii depuse de avocat. Evident, activitatea noastră a gravitat în jurul clienților din portofoliu, după atâția ani unii deveniți, spunem noi, veritabili parteneri, iar de principiu proiectul nostru constant este de a îmbunătăți activitatea și organizarea cu scopul creșterii performanței.

Ca o părere sinceră, contextul actual nu a făcut decât să amplifice pozițiile antagonice între marii actori ai domeniului asigurărilor, de cele mai multe ori, soluția pentru rezolvarea diferendelor fiind, după cum spuneam anterior, apelarea la instanțele de judecată.

Și în domeniul asigurărilor, legislația stufoasă și multitudinea interpretărilor doctrinare au condus, din păcate, la fragilizarea și inconstanța jurisprudenței.

Apariția unui jucător nou în cadrul raporturilor de asigurare, în discuție, unitățile reparatoare, service-urile care achiziționează creanțe de asigurare, nu avea cum să nu genereze confuzie și neîncredere. Pentru evitarea echivocului, mențiunile mele vizează doar acea mică parte din service-urile auto, acea parte neinițiată încă în raporturile de bună-credință comercială, marea majoritate constituind parteneri vechi, de incontestabilă valoare, fără de care, întreaga industrie, asigurări auto, producători auto, distribuitori auto, posesori auto, nu ar putea activa.

Care au fost principalele modificări în legislație care au avut impact asupra ariei de practică în care v-ați remarcat?

Anul curent nu a fost marcat de modificări legislative cu impact în domeniul asigurărilor, însă inițiative de modificări există, acestea urmând parcursul firesc într-un stat de drept. Astfel, așteptăm modificările Normei ASF nr. 20/2017 și credem că se impune și modificarea Legii 132/2017, întrucât aceste norme juridice au intrat în vigoare în anul 2017 și profesioniștii domeniului au avut timpul necesar să sesizeze micile lipsuri sau erori inerente.

Legea, în general, se aplică societății umane și s-ar impune ca periodic să fie revizuită și adaptată fenomenelor sociale, cu atât mai mult fenomenului de inechitate și abuzuri interpretative care dezechilibrează raporturile de asigurare-despăgubire în domeniu. Echitatea, dreptatea, germinând încă de la forma și spiritul legii, trebuie avute în vedere din faza de concepție a normei juridice și ar fi pueril să lăsăm doar în sarcina judecătorilor lămurirea acesteia.

Practica judiciară a instanțelor ar scoate la iveală faptul că o normă juridică, dacă nu este minuțios urmărită și adaptată socialului, poate avea efecte contrare finalității urmărite de legiuitor, judecătorul investit cu înfăptuirea actului de justiție neavând posibilitatea efectivă de a evidenția prin hotărârea sa atributele sine qua non ale dreptului, echilibru, echitate, morală, etică, fiind, cum se spune, “ținut de lege”.

Societatea celor care uzitează legea este asemănătoare cu societatea în general, simt participanți onești sau mai puțin onești, de bună credință sau de rea credință, astfel că legea în general, de la concepere până la observarea efectelor acesteia, trebuie să evite dogmatismul juridic . în organizarea statală, putem spune că legea a fost creată pentru societate și nu societatea pentru legi, rațiunea existenței noastre, de la legiuitor până la judecător, fiind de a sprijini viața cu legislația corespunzătoare.

Care sunt planurile pentru anul 2021?

Ca la fiecare moment de bilanț și planuri, pentru ceea ce va urma, ne dorim cu perseverență și consecvență, echilibrarea jurisprudenței pe principiile de echitate, bună credință, realitate socială și interpretare de drept, în exercitarea și apărarea drepturilor clienților.

În acest sens, amintesc jurisprudența haotică aferentă litigiilor în materie de asigurări RCA, cu dezechilibre surprinzătoare în soluționarea acestor cauze și interpretări superficiale cu ignorarea tuturor principiilor mai sus menționate.

Dacă în activitatea din acest an am readus în echilibru jurisprudența pro și contra în cauzele ce vizau drepturile de despăgubiri pentru reparații auto sau pentru lipsa de folosință, sperăm ca în următorul an să contribuim la formarea unei practici judiciare majoritare, așteptând cu interes ca modificările legislative să ne ajute în acest sens, impunându-se corectarea legislativă. În caz contrar, în situația în care ambele autorități, legislativă și judecătorească, vor continua să ignore aspectele menționate, nu putem decât să prevedem consecințe nefaste pentru echilibrul social și comercial, primul pas constând în adaptarea financiară a asigurătorilor la aceste abuzuri de interpretare a legii, prin majorarea primelor de asigurare.

Un material Legal Marketing

viewscnt
Afla mai multe despre
iancu șalapa