Ai datorii la Fisc? ANAF explică cum poți beneficia de eșalonare la plată și scăpa de executare și penalități

Ai datorii la Fisc? ANAF explică cum poți beneficia de eșalonare la plată și scăpa de executare și penalități
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 22 mar 2017

Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare pot beneficia din partea ANAF, pentru obligațiile fiscale restante, de facilitățile la plata acestora prevăzute de Codul de procedură fiscală. Astfel, poți evita executarea silită, firma poate participa la licitațiile publice, iar penalitățile de întârziere vor fi șterse dacă sunt respectate obligațiile de plată stabilite prin eșalonare.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Avantajele derulării unei eșalonări la plată

1. neînceperea sau suspendarea executării silite pentru:

 • obligațiile eșalonate;
 • obligațiile care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării, respectiv obligații cu termene de plată ulterioare datei comunicării deciziei de eșalonare, diferențele rezultate din declarații rectificative, obligații restante nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare și necuprinse în eșalonare, obligații pentru care a încetat suspendarea executării după comunicarea deciziei de eșalonare etc.

În cazul popririi bancare, suspendarea executării silite are ca efect: menținerea indisponibilizării asupra sumelor existente în cont la data comunicării adresei de suspendare, contribuabilul putând efectua plăți din acestea numai pentru plata obligațiilor de care depinde menținerea eșalonării;încetarea indisponibilizării în privința încasărilor viitoare.

În cazul terților popriți, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceștia contribuabililor.

Suspendarea executării silite în cazul sechestrelor are ca efect oprirea procedurii de executare silită asupra bunurilor ce fac obiectul sechestrelor.

Declarația 101 pentru impozitul pe profit trebuie depusă până pe 27 martie. Va fi urmată de controale din partea ANAF CITEȘTE ȘI Declarația 101 pentru impozitul pe profit trebuie depusă până pe 27 martie. Va fi urmată de controale din partea ANAF

2. posibilitatea participării la licitațiile publice deoarece obligațiile eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante dacă se află în termenul de plată prevăzut în graficul de eșalonare;

3. amânarea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării la finalizarea eșalonării;

4. necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare.

Condiții generale cumulative de accesare a unei eșalonări la plată

Contribuabilii care solicită eșalonarea trebuie:

 • să aibă toate declarațiile fiscale depuse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești;
 • să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare;
 • să nu fie în procedura insolvenței sau în dizolvare;
 • să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform Codului de procedură fiscală.
ANAF pregătește controale în comerțul online pentru a strânge mai mulți bani. Inspectorii antifraudă vor primi înapoi, la rectificare, un spor de solicitare CITEȘTE ȘI ANAF pregătește controale în comerțul online pentru a strânge mai mulți bani. Inspectorii antifraudă vor primi înapoi, la rectificare, un spor de solicitare

Garanții

În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, debitorul trebuie să constituie garanții pe perioada eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

Tipuri de garanții:

 • mijloace bănești consemnate pe numele debitorului la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție (valoarea trebuie să acopere sumele eșalonate și dobânzile pe perioada eșalonării);
 • sechestrul asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului;
 • contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, dacă valoarea bunului este ecoperitoare pentru obligațiile terțului și pentru garantarea obligațiilor ce se eșalonează.În acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.

Valoarea garanțiilor reale trebuie să acopere sumele eșalonate, dobânzile pe perioada eșalonării, plus un procent între 4 și 16%, în funcție de perioada de eșalonare, respectiv 2,3,4 sau 5 ani.

În cazul ipotecii mobiliare, bunul trebuie să nu aibă durata de funcționare expirată conform Legii nr. 15/1994, cu excepția situației în care bunurile au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile.

În cazul bunurilor oferite pentru sechestru asigurătoriu care sunt deja ipotecate sau gajate valoarea lor trebuie să acopere atât valoarea pentru garantarea obligațiilor eșalonate, cât și valoarea pentru care sunt constituite eventuale ipoteci/gajuri în favoarea altor creditori.

Important! Nu trebuie să constituie garanții:

 • instituțiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • autoritățile/serviciile publice autonome înființate prin lege organică;
 • unitățile și instituțiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • instituțiile de învățământ superior de stat.
Sporul de \ CITEȘTE ȘI Sporul de "suprasolicitare neuropsihică" al inspectorilor antifraudă ai ANAF a fost redus de cinci ori

Situații specifice

Exceptând situația contribuabililor care nu au obligația constituirii de garanții, se disting mai multe situații de acordare a eșalonării la plată, în funcție de starea patrimonială a contribuabilului și de nivelul obligațiilor de plată, astfel:
1. persoane juridice cu obligații fiscale de până la 20.000 lei

 • sunt exceptate de la constituirea de garanții;
 • perioada de eșalonare este de cel mult 5 ani;
 • beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării.

2. persoane juridice cu obligații fiscale în cuantum mai mare sau egal cu 20.000 lei:

 • constituie garanții;
 • perioada de eșalonare este de cel mult 5 ani;
 • beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării.

3. debitori care nu dețin bunuri în proprietate și care nu constituie garanții:

 • perioada de eșalonare este de cel mult 5 ani;
 • penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.

4. debitori care dețin bunuri în proprietate, dar sunt insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege:

 • constituie garanții la valoarea bunurilor deținute;
 • perioada de eșalonare este de cel mult 5 ani indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale;
 • penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.

5. debitori care, deși dețin bunuri în patrimoniu, nu pot constitui garanții întrucât sunt gajate și/sau ipotecate în totalitate în favoarea altor creditori și nu aduc nici garanții constituite în favoarea lor de un terț:

 • perioada de eșalonare este de cel 6 luni indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale;
 • penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.
ANAF schimbă formularele pentru colectarea datoriilor către Fisc, inclusiv titlul executoriu și somația CITEȘTE ȘI ANAF schimbă formularele pentru colectarea datoriilor către Fisc, inclusiv titlul executoriu și somația

Prevederi speciale aplicabile contribuabililor încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic

Un contribuabil este încadrat de organul fiscal în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic dacă îndeplinește următoarele criterii de încadrare:

 • nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate;
 • nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente;
 • nu are obligații fiscale restante mai mari de 6 luni;
 • nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi;
 • în cazul persoanelor juridice, să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

Condiții de acordare a eșalonării

 • depunerea cererii la organul fiscal;
 • să îndeplinească condițiile generale cu excepția condiției referitoare la dificultatea financiară;
 • să constituie garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării precum și a penalităților ce pot face obiectul amânării la plată.

Important!

Perioada de acordare a eșalonării pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic este de maximum un an.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
esalonari
restante
penalitati
risc fiscal