Dividendele încasate de companii vor fi scutite de la plata impozitului pe profit

Dividendele încasate de companii vor fi scutite de la plata impozitului pe profit
scris 15 sep 2015

Distribuirile de dividende între persoanele juridice române vor fi în continuare supuse unei cote de impozitare de 16% în 2016, cota urmând a scădea la 5% în 2017, în pofida intenției guvernului de a elimina acest impozit în vederea stimulării cererii investitorilor pentru ofertele publice inițiale (IPO) ale companiilor de stat. Totuși, pentru a se evita dubla impozitare, pentru dividendele primite de o societate română de la o altă societate din România, nu se va mai plăti impozit pe profit.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului inițial de modificare a Codului Fiscal, redactat de guvern, “măsura de eliminare a impozitului pe dividende pentru distribuirile între persoane juridice române urmărea obținerea unor efecte economice pozitive prin: creșterea volumului de investiții și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajarea păstrării în țară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăților comerciale în scopul adaptării lor la exigențele mediului economic și financiar, național și european, aflat în continuă schimbare”.

Totodată, susținea guvernul, “eliminarea impozitului pe dividende ar crea surse alternative de împrumut de pe piața de capital, precum și creșterea interesului din partea investitorilor locali și străini pentru ofertele publice inițiale (IPO) ale companiilor de stat”.

Parlamentul n-a fost însă de acord și a decis ca, în continuare, “o persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească un impozit pe dividende de 16% în 2016”.

Dividendele primite de societatea beneficiară, nu vor mai fi supuse impozitului pe profit

Totuși, pentru a se evita dubla impozitare, s-a decis modificarea art 23, care prevede că dividendele nu vor intra începând cu 2016 în baza de impozitare a impozitului pe profit a societății beneficiare (cea care primește dividendul), indiferent de cota de deținere.

În prezent, dividendele sunt venituri neimpozabile la persoane juridice doar dacă deținerea este peste 10% peste 1 an, ceea ce duce la dubla impozitare, o data 16% impozit pe dividend (cu reținere la sursă) și încă o dată 16% impozit pe profitul realizat din dividend de societatea beneficiară.

Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Cota de 16% (și cea de 5% care urmează a fi introdusă începând 1 ianuarie cu 2017) nu se va aplica în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv, dar nici dividendelor plătite de o persoană juridică română fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative sau organelor administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului/unității administrativ-teritoriale la acea persoană juridică română.

viewscnt
Afla mai multe despre
impozit
dividende
persoane juridice
ipo
companii de stat