Impozitarea dividendelor: în 2016 - impozit de 16%, în 2017 - impozit de 5% și CASS de 5,5% obligatoriu

Impozitarea dividendelor: în 2016 - impozit de 16%, în 2017 - impozit de 5% și CASS de 5,5% obligatoriu
scris 15 sep 2015

Companiile românești vor reține în 2016, ca și până în prezent, 16% impozit pe dividendele distribuite, iar în cazul persoanelor fizice care realizează și venituri salariale, sumele vor continua să fie scutite de la plata contribuțiilor sociale de sănătate (CAS și CASS).

Asta în pofida intenției Guvernului, care în varianta inițială a proiectului de modificare a Codului Fiscal, depus în Parlament, propusese eliminarea din sfera veniturilor din investiții a veniturilor sub forma dividendelor și introducerea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile respective, “în vederea încurajării investițiilor în România prin atragerea de capital străin pentru înființarea de societăți ca efect al unui regim fiscal favorabil și pentru stimularea liberei inițiative”.

În Parlament, la presiunea adepților “responsabilității fiscale, printre care și BNR, s-a decis ca, doar începând cu 2017, impozitul pe venitul din dividende să scadă la 5%, măsura urmând a fi dublată, în cazul persoanelor fizice, de includerea venitului din dividende în baza impozabilă a CASS, indiferent dacă realizează sau nu venituri salariale (indiferent dacă sunt asigurați deja sau nu).

Cu alte cuvinte, începând cu 2017, pe lângă 5% impozit pe dividend va fi percepută și o contribuție de 5,5% la asigurările sociale de sănătate, inclusiv investitorilor care sunt deja asigurați, având un venit salarial sau din pensii, etc.

Potrivit noului Cod Fiscal, publicat recent în Monitorul Oficial, “veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați investitori".

Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Baza de calcul

Noul CF precizează că începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%, ceea ce înseamnă că pentru veniturile din dividende realizate în 2016 și plătite în 2017, cota de impozitare va fi redusă de la 16% la 5%. Pentru veniturile din dividende realizate în 2015 și plătite în 2016, cota va rămâne de 16%.

În ceea ce privește CASS, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Veniturile care te scutesc de la plata CASS în 2016

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiții (inclusiv din dividende) nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează și venituri din:

a) salarii sau asimilate salariilor

b) venituri din pensii;

c) venituri din activități independente;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) indemnizații de șomaj;

g) indemnizații pentru creșterea copilului;

h) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001;

i) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă urmare unui accident de muncă sau unei boli profesionale;

“Globalizarea” bazei de calcul a CASS

Pentru veniturile realizate din investiții (inclusiv dividende), potrivit articolului 176, începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul nu poate fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

Interesant este însă că la articolul 179 se încearcă o “globalizare” a bazei de calcul a CASS individual, în care să fie incluse și celelalte câștiguri, inclusiv cele salariale. Iar noua bază este la rândul său plafonată. Potrivit respectivului articol, “organul fiscal competent are obligația stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții și venituri din alte surse”. Contribuția anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Baza anuală minimă (12 salarii minime) și maximă (60 salarii medii)

“Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară și nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni. În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri din activități independente, investiții (inclusiv dividende), etc, cât și venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate”, precizează art. 179 al noului Cod Fiscal.

În ceea ce privește plafonul maxim, în cazul în care baza anuală de calcul "globalizată" (însă nu este clar dacă aceasta cuprinde și veniturile din salarii, sau dacă acestea sunt cuprinse doar în baza de calcul pentru plafonul minim) este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabilește, prin decizia de impunere anuală, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată la nivelul contribuției anuale aferentă plafonului anual maxim, de 60 de salarii medii brute.

Câștigurile din participarea la organisme de plasament colectiv și veniturile distribuite de societățile agricole - asimilate dividendelor

O noutate în ceea ce privește tratamentul fiscal al dividendelor este și modificarea definiției, prin includerea în sfera acestora și a câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv și a veniturilor în bani și în natură distribuite de societățile agricole.

viewscnt
Afla mai multe despre
cod fiscal
dividende
impozitare
scutire
cass
contributii sociale