DOCUMENT ANAF și AVR au pregătit o nouă procedură pentru e-Transport. Ordinul în prezent în vigoare urmează să fie abrogat

DOCUMENT ANAF și AVR au pregătit o nouă procedură pentru e-Transport. Ordinul în prezent în vigoare urmează să fie abrogat
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 16 mai 2024

ANAF și Autoritatea Vamală Română (AVR) au pregătit un proiect de ordin comun pentru procedura de aplicare a ordonanței 41/2022 privind instituirea sistemului e-Transport, prin care sunt monitorizate transporturi de bunuri. Proiectul propune aborgarea actualului ordin comun și înlocuirea acestuia cu un ordin nou, având în vedere modificările aduse legislației referitoare la e-Transport. Noul proiect de ordin aduce o serie de modificări, inclusiv prevederi pentru transportul transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat  comercializate în sistemul Cash and carry.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

"Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2024, au fost modificate și completate prevederile OUG nr. 41/2022 într-o măsură însemnată, astfel încât se impune abrogarea ordinului comun nr. 2545/6316/2022 și emiterea unui nou ordin comun de stabilire a procedurii de aplicare a OUG 41/2022. În acest sens, prin proiectul de ordin au fost stabilite procedura de aplicare a OUG nr. 41/2022 și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul e-Transport", arată ANAF.

Proiectul de ordin este disponibil aici

Elemente noi în proiectul de ordin

 • Pentru utilizarea sistemului informatic e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.
Guvernul crește din nou limita de îndatorare de pe piața externă. Este nevoie de împrumuturi suplimentare, din cauza întârzierilor din PNRR CITEȘTE ȘI Guvernul crește din nou limita de îndatorare de pe piața externă. Este nevoie de împrumuturi suplimentare, din cauza întârzierilor din PNRR
 • Introduce mențiunea pentru utilizatorii care au obligația de declarare în e-Transport în cazul transporturilor internaționale (ordinul propus pentru abrogare făcea referire doar la cazurile transporturilor de bunuri cu risc fiscal)
 • În cazul unei partide de bunuri care face obiectul unui transport internațional ce întrunește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din prezentul ordin, vor fi declarate toate bunurile transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
 • în cazul operațiunilor de import, valoarea bunurilor declarate este valoarea înscrisă în factura externă.
 • În situația în care bunurile pentru care există obligația declarării în Sistemul e-Transport nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni în depozitul de încărcare sau în cel mai apropiat depozit al expeditorului în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile. (ordinul acum în vigoare, propus pentru aborgare, prevede revenirea în depozitul de încărcare, nu și varianta cu cel mai apropiat depozit al expeditorului).
 • În situația prevăzută la alin. (11), în cazul unui transport internațional de bunuri având furnizor din România, returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către furnizorul inițial.
 • În cazul în care bunurile pentru care există obligația declarării în Sistemul e-Transport  sunt transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, etc., în Sistemul e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situație în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care vehiculul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate. În situația prevăzută locul de încărcare în vehiculul  de transport rutier nu va fi asimilat locului de încărcare inițial utilizat în definirea partidei de bunuri.
 • În situația vânzărilor ambulante pe teritoriul național (vânzarea ”Van Sales”), când beneficiarii bunurilor transportate nu se cunosc la plecarea în cursă, în Sistemul e-Transport se va selecta în câmpul de date ”Tip operațiune” opțiunea ”TTN-Transport pe Teritoriul Național”,  în câmpul de date ”Scop operațiune” va fi selectată opțiunea ”Transfer între gestiuni”, pentru ”Locul final traseu rutier” va fi indicată cea mai îndepărtată adresă a traseului propus, urmând ca în câmpul de date ”Alte informații” să fie menționate date referitoare la vânzarea ambulantă a bunurilor transportate. În acest caz vehiculul de transport va fi considerat ca gestiunea agentului de vânzări, stocul de marfă va fi justificat ca diferență între cantitățile de bunuri declarate în Sistemul e-Transport și bunurile livrate clienților pe baza documentelor justificative, iar bunurile nelivrate vor fi returnate la gestiunea depozitului în baza codului UIT obținut inițial.
Ciolacu explică de ce nu vrea să scadă impozitarea la salariul minim pe economie și anunță ce deduceri pregătește CITEȘTE ȘI Ciolacu explică de ce nu vrea să scadă impozitarea la salariul minim pe economie și anunță ce deduceri pregătește
 • ART. 5 - Confirmarea datelor declarate în sistemul e-Transport după obținerea codului UIT
  (1) Sistemul e-Transport pune la dispoziția utilizatorului opțiunea de confirmare a transporturilor declarate anterior. Completarea datelor în secțiunea ”Confirmare transport” se va face după finalizarea transportului.
  (2) Secțiunea ”Confirmare transport” conține două câmpuri de date: ”Confirmare achiziție/livrare” cu posibilitatea de a selecta din listă opțiunile ”Confirmat”, Confirmat parțial” sau ”Infirmat” și câmpul de date ”Comentariu confirmare” în care utilizatorul poate face precizări cu privire la transportul în cauză.
  (3) În situația în care până la data expirării valabilității codului UIT, utilizatorul nu își va exercita opțiunea de confirmare a transportului, Sistemul e-Transport va considera transportul respectiv confirmat.
 • ART. 6 - Transmiterea datelor în Sistemul e-Transport
  (3) Până la efectuarea verificărilor automate, validării și stocării finale, datele declarate prin modalitatea prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. a), vor avea statusul ”în prelucrare”, urmând ca sistemul să returneze utilizatorului codurile UIT aferente.”
 • ART. 8 - Obligațiile operatorului de transport
  (1) În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 în care vehiculul de transport este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să asigure buna funcționare a respectivelor dispozitive pentru a îndeplini cerința transferului datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport. Înaintea pornirii pe traseu a unui transport care face obiectul Sistemului e-Transport, este obligatorie introducerea codurilor UIT și atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare cu care este echipat vehiculul de transport în vederea transmiterii către serverele ANAF. După terminarea transportului, dispozitivele de transmitere automată a datelor de poziționare nu vor avea alocate coduri UIT.
  (2) În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 în care vehiculul de transport nu este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil funcționale) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare.
LEGE Iohannis a promulgat legea lui Ciolacu și Ciucă care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro CITEȘTE ȘI LEGE Iohannis a promulgat legea lui Ciolacu și Ciucă care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro
 • (3) Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit de la utilizatorii Sistemului e-Transport, sub orice formă inteligibilă de prezentare.
 • ART. 9 - Obligațiile conducătorului vehiculului de transport
  (1)  În cazul unui transport de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul e-Transport, efectuat cu un vehiculul de transport dotat cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații, conducătorul vehiculului de transport are obligația să pornească dispozitivul de poziționare și să introducă codurile UIT aferente transportului înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul național sau după părăsirea teritoriului național.
  (2) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul e-Transport împreună cu codul UIT. Codul UIT poate fi prezentat sub orice formă inteligibilă.
 • ART. 10 - Monitorizarea transporturilor de bunuri prin Sistemul e-Transport
  (1) Monitorizarea transporturilor de bunuri prin Sistemul e-Transport se face automat în baza datelor și informațiilor furnizate de modulele informatice, elemente de interconectare, dispozitivelor care transmit date de poziționare și a componentelor software pentru analiza integrată a datelor menționate la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 cu scopul de a determina potențialele puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.
  (2)  Pentru transferul datelor de poziționare în cazul transporturilor efectuate cu vehicule de transport dotate cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații, informațiile referitoare la  modul  de realizare a conexiunii către sistemele informatice ale ANAF precum și modul de formatare a pachetelor de date între aplicații se regăsesc în cadrul portalului Ministerului Finanțelor (www.mfinante.ro), secțiunea e-Transport, subsecțiunea specificații tehnice (https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/informatii-tehnice).
 • ART. 11 - Obligațiile utilizatorilor
  (1) Utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) declară în sistemul e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022.
  (2) Utilizatorii prevăzuți la art. 8^1, lit. a) – d)  declară în sistemul e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
  (3) Utilizatorii prevăzuți la art. 8^1, lit. e) – h)  declară în sistemul  e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  (4) Sancțiunile prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 subzistă  până la data de 30 iunie 2024 urmând ca sancțiunile prevăzute la art. 13^1 să fie aplicate începând cu data de 1 iulie 2024.
 • ART. 12 - Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), dacă cu ocazia constatării contravenției, sunt prezentate documente justificative din care rezultă o subevaluare vădită a bunurilor pentru care există obligația declarării în Sistemul e-Transport, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi determinată conform prevederilor alin. (3) sau alin. (4), după caz. Constatarea de subevaluare a bunurilor se face prin raportarea valorii înscrise în  documente justificative prezentate la valoarea mediană unitară a bunurilor prezentată la alin. (3) sau (4), fiind justificată când se constată o diferență de 50%.
  (6) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate/subevaluate ce urmează a fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută la alin. (1)-(4).
Datoria statului a crescut puternic, la un nou nivel record. Îndatorarea a depășit 52% din PIB CITEȘTE ȘI Datoria statului a crescut puternic, la un nou nivel record. Îndatorarea a depășit 52% din PIB
 • (7) Dacă cu ocazia verificărilor efectuate în legătură cu un transport rutier de bunuri, sistemul informatic afișează statusul ”în prelucrare”, persoanele împuternicite prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 vor consemna constatările efectuate, fără a lua alte măsuri în momentul constatării, urmând ca stabilirea respectării prevederilor legale să se facă ulterior operațiunilor prevăzute la art. 6 alin. (2).
 • ART. 14 - Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat  comercializate în sistemul Cash and carry
  (1) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat achiziționate din magazinele Cash and cary reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește la casele de marcat și le transportă în nume propriu, nu fac obiectul declarării în Sistemul e-Transport.
  (2) Declararea în Sistemul e- Transport pentru celelalte tipuri de operațiuni care fac obiectul transportului bunurilor așa cum este definit la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 revin în sarcina entităților care adoptă sistemul de comercializare Cash and Cary.
viewscnt
Afla mai multe despre
e-transport
anaf
avr
transport marfa
transport bunuri