Reorganizarea Ministerului Finanțelor - 435 de posturi în plus la Antifraudă și Vamă, dispare funcția de șef birou, sunt reorganizate direcții și structuri care nu au nivelul minim de personal. În unele cazuri, reorganizarea este doar schimbarea denumirii

Reorganizarea Ministerului Finanțelor - 435 de posturi în plus la Antifraudă și Vamă, dispare funcția de șef birou, sunt reorganizate direcții și structuri care nu au nivelul minim de personal. În unele cazuri, reorganizarea este doar schimbarea denumirii
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 30 apr 2024

Numărul de posturi de la ANAF și Autoritatea Vamlă Română (AVR) va crește 435 inspectori (220 inspectori antifraudă și 215 inspectori vamali), în linie cu deciziile Guvernului de implementare a sistemului e-Sigiliu și a sistemului de scanere mobile, prevede un proeict de reorganizare a Ministerului Finanțelor, în a cărui subordine se află cele două instituții. De asemenea, proiectul de hotărâre de Guvern elimină funcția de șef birou din organigramă, în linie cu prevederile legii 292 de anul trecut, în timp ce mai multe direcții și structuri de conducere vor fi reorganizate, transformate din direcții generale în direcții simple, din direcții în servicii sau activitatea acestora va fi preluată în cadrul altor structuri. În unele cazuri, reorganizarea se rezumă la schimbarea denumirii unor direcții generale.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Depozitarul Central, Evergent Investments, Infinity Capital Investments, ROCA Industry, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, imobiliare.ro, Meta Estate, Nordis
25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics

Reorganizarea în baza legii 296 de anul trecut, care desființează unele posturi vacante, elimină unele posturi de șefi și schimbă criteriile pentru constituirea de structuri, trebuia să aibă loc inițial până la final de decembrie, dar Guvernul a extins termenul de la 31 decembrie 2023 la 30 iunie 2024. În ce privește reorganizarea Ministerului Finanțelor, numărul maxim de posturi rămâne la 2.077 și nu sunt clare în prezent economiile rezultate din schimbările de structură pregătite acum.

Modificări ca urmare a reorganizării

 • Proiectul prevede modificarea sintagmei „birouri”, având în vedere desființarea funcției publice de șef birou.
 • Direcția generală management al domeniilor reglementate specific devine Direcția domenii reglementare specifică și Direcția de guvernanță corporativă
 • Direcția generală relații financiare internaționale (DGRFI) se reorganizează prin preluarea activității Unității de management al investițiilor publice
 • Direcția generală pregătire Ecofin și asistență comunitară se reorganizează în Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională, prin preluarea în cadrul acesteia a Unității de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012
 • Direcția de audit public intern se reorganizează în Serviciul de audit public intern având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție.
 • Direcția generală de contabilitate publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală trezorerie și contabilitate publică
 • Direcția generală de trezorerie și datorie publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie 
 • Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția Generală de Macroeconomie și Venituri și prin preluarea în cadrul acesteia a activității, atribuțiilor și personalului Direcției de politici și analiză macroeconomică și Direcției de analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice, având în vedere că în cazul acesteia din urmă nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție și totodată se impune o eficientizarea a procesului decizional și a derulării activităților interne.
 • Eliminarea Unității de evaluare a investitiilor publice din organigramă având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de serviciu la această dată, respectiv minim 10 de posturi de execuție, activitatea, atribuțiile și personalul acesteia regăsindu-se în continuare în cadrul Direcției de programare a investițiilor publice.
 • Menținerea numărului de secretari de stat aprobat în prezent pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor având în vedere complexitatea și diversitatea activității ministerului, precum și sarcinile suplimentare primite prin acte normative de forța legii.

În timp ce ANAF a demarat deja un proiect de reorganizare a activității, AVR va iniția, probabil, în perioada următoare o reorganizare similară.

Ce prevede legea 296 adoptată anul trecut în scopul reorganizării instituțiilor statului

O consecință a eliminării unor posturi vacante ar fi trebuit să fie desființarea unui număr de posturi de conducere, ca urmare a faptului că nu mai aveau suficiente posturi de execuție în subordine.

Prin Legea 296/2023 au fost reglementate, printre alte măsuri fiscal-bugetare, următoarele:

 • diminuarea cu cel puțin 25% a funcțiilor de demnitate publică,
 • desființarea posturilor vacante din statele de funcții aprobate la data intrării în vigoare a legii,
 • desființarea funcției publice de conducere de șef birou și a structurilor funcționale de tip birou începând cu data de 01.11.2023,
 • majorarea normativelor de personal în sensul în care pentru constituirea structurilor la nivel de serviciu/direcție/direcție generală, structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:
  • serviciu - minim 10 de posturi de execuție,
  • direcție - minim 20 de posturi de execuție,
  • direcție generală - minim 35 de posturi de execuție,
 • modificarea numărului total al funcțiilor publice de conducere din cadrul autorității sau instituției publice, respectiv diminuarea ponderii funcțiilor publice de conducere, în totalul funcțiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%.

Modificări pregătite în proiectul de hotărâre de Guvern al Ministerului Finanțelor

1. Direcția generală management al domeniilor reglementate specific se reorganizează în Direcția domenii reglementare specifică și Direcția de guvernanță corporativă prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului aferent precum și a posturilor din cadrul direcției generale care se reorganizează. Noua modalitate de organizare este propusă având la bază:

 • îndeplinirea cu succes a atribuției Ministerul Finanțelor în conformitate cu art. X din Legea nr. 187/2023 până la operaționalizarea tabloului de bord, Ministerul Finanțelor continuă să colecteze datele transmise de către autoritățile publice tutelare si de către întreprinderile publice, potrivit prevederilor OUG NR. 109/2011 și se va putea asigura astfel un tratament egal pentru toți operatorii economici la care statul este acționar majoritar sau deține un patrimoniu.
 • crearea premiselor realizării unui echilibru între veniturile realizate de societăți și evoluția cheltuielilor de natură salarială și a celorlalte cheltuieli în vederea menținerii sau îmbunătățirii rezultatului brut;
 • respectarea angajamentelor asumate de conducerile societăților prin planurile de administrare, respectiv contractele de mandat încheiate, așa cum prevăzute de guvernanța corporativă.
 • organizarea propusă va menține o capacitate de coordonare puternică prin menținerea titularilor, coordonare care va suplini, atunci când este nevoie, creșterea capacității administrative a structurilor cu care acestea colaborează pentru atingerea obiectivelor în domeniul de activitate.

2. Direcția generală relații financiare internaționale (DGRFI) se reorganizează prin preluarea activității Unității de management al investițiilor publice. Specificul, diversitatea, complexitatea și volumul activității DGRFI, inclusiv frecvența elementelor de noutate derivă din dinamica evoluțiilor la nivelul UE și al instituțiilor financiare internaționale (IFI). Conform specificului activității desfășurate în cadrul Unității de management al investițiilor publice această structură asigură asistență de specialitate în ceea ce privește soluțiile de finanțare pentru proiecte promovate de autorități publice contractante, facilitează contracte între potențiali beneficiar, IFI și bănci comerciale prin preluarea sa în cadrul DGRFI contribuind, ca parte a structurii care o preia, la implementarea de proiecte de investiții publice.

3. Direcția generală pregătire Ecofin și asistență comunitară se reorganizează în Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională, prin preluarea în cadrul acesteia a Unității de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012. Redenumirea direcției generale are la bază o mai bună reflectare a activității derulate în prezent având în vedere faptul că rolul acesteia a fost extins, prin preluarea unor noi atribuții, respectiv gestionarea asistenței financiare elvețiene și coordonarea procesului de aderare la OCDE. Preluarea unității de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012 în cadrul direcției generale este necesară având în vedere legătura clară a atribuțiilor acesteia cu domeniul afacerilor europene coordonat la nivelul ministerului de către Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională.

4. Direcția de audit public intern se reorganizează în Serviciul de audit public intern având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție.

5. Direcția generală de contabilitate publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Modificarea denumirii direcției generale a rezultat din necesitatea reflectării în denumirea acesteia a ambelor domenii de activitate, respectiv domeniul Trezoreriei statului și domeniul contabilității publice. Această modificare de denumire are în vedere faptul că prin intermediul acestei structuri se asigură în principal organizarea și funcționarea Trezoreriei Statului, inițierea de proiecte de acte normative în domeniul Trezoreriei statului, coordonarea din punct de vedere metodologic a unităților teritoriale ale trezoreriei statului, asigurarea raportărilor privind execuția bugetelor componente ale bugetului general consolidat, elaborarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului, derularea operațiunilor de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți.

6. Direcția generală de trezorerie și datorie publică se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie, având în vedere că este structura care îndeplinește atribuții în coordonarea procesului de administrare a datoriei publice (contractare, rambursare, administrare a riscurilor si raportare) și administrarea contului curent general al trezoreriei statului. 

7. Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice se reorganizează prin schimbarea denumirii în Direcția Generală de Macroeconomie și Venituri și prin preluarea în cadrul acesteia a activității, atribuțiilor și personalului Direcției de politici și analiză macroeconomică și Direcției de analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice, având în vedere că în cazul acesteia din urmă nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de direcție, respectiv minim 20 de posturi de execuție și totodată se impune o eficientizarea a procesului decizional și a derulării activităților interne. Modificarea denumirii este fundamentată de reflectarea corespunzătoare a atribuțiilor specifice direcției care includ analize macroeconomice economice și sectoriale, interpretări ale indicatorilor economici și prognoze pe termen scurt, elaborarea studiilor de cercetare economică și a documentelor strategice de politică fiscală pentru România (Programe de convergență). De asemenea, pe baza proiecțiilor economice și modelelor de estimare a veniturilor bugetare, în cadrul direcției se realizează prognoza încasărilor pe termen scurt și mediu, în cadrul Legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugetare si a strategiei fiscalbugetare, impactul bugetar asupra veniturilor generat de modificări/propuneri legislative și analize trimestriale/anuale privind execuția veniturilor bugetare.

8. Eliminarea Unității de evaluare a investitiilor publice din organigramă având în vedere că nu mai sunt îndeplinite prevederile cu privire la normativul de personal necesar pentru organizarea unei structuri funcționale la nivel de serviciu la această dată, respectiv minim 10 de posturi de execuție, activitatea, atribuțiile și personalul acesteia regăsindu-se în continuare în cadrul Direcției de programare a investițiilor publice.

9. Menținerea numărului de secretari de stat aprobat în prezent pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor având în vedere complexitatea și diversitatea activității ministerului, precum și sarcinile suplimentare primite prin acte normative de forța legii.

Crește numărul maxim de posturi pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română ca urmare a aprobării Memorandumului cu tema: Realizarea și implementarea Sistemului Național e-Sigiliu, aprobat în ședința Guvernului din data de 29.11.2023 prin care a fost suplimentat numărul de posturi al Ministerului Finanțelor cu 435 inspectori (215 inspectori vamali și 220 inspectori antifraudă).

Numărul total al funcțiilor publice de conducere din aparatului propriu al ministerului se va stabili în conformitate cu prevederile art. XXII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, la nivel de ordonator principal de credite.

În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului finanțelor, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii și alte compartimente decât cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, cu respectarea prevederilor art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Prin Memorandumul cu tema: Aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost aprobată menținerea posturilor vacante de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (inclusiv menținerea ca instituție cu personalitate juridică, cu activitate unică și care se încadrează în prevederile alin. (8), coroborate cu cele ale alin. (9) lit. a) de la art. XXIX al actului normativ menționat).

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se va face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
reorganizare
anaf
antifrauda
avr
posturi
sef birou