Plata impozitului pe clădiri, terenuri și mașini - ultima zi pentru reducerea de până la 10%. Ce trebuie să știi înainte să mergi la ghișeu

Plata impozitului pe clădiri, terenuri și mașini - ultima zi pentru reducerea de până la 10%. Ce trebuie să știi înainte să mergi la ghișeu
scris 31 mar 2017

Firmele și populația care achită până la 31 martie integral impozitul anual pentru clădiri, terenuri sau mijloace de transport  pot beneficia de o reducere de până la 10%, stabilită de autoritățile locale. În caz contrar, impozitul pe clădiri trebuie achitat anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie.

Dacă cele două termene sunt depășite, sunt calculate penalități de întârziere, urmând ca în decembrie să fie trimisă o somație de plată.

Trebuie menționat că în acest an se revine la termenele obișnuite de plată a acestor impozite, după ce anul trecut scadența primei rate a fost amânată de pe 31 martie pentru 30 iunie. Amânarea a survenit în contextul în care Guvernul a fost nevoit să amâne pentru 31 mai termenul de depunere a declarației privind destinația clădiri, în baza căruia se stabilește impozitul. Persoanele care au achitat integral impozitele până la 30 iunie au beneficiat de reducerea pentru achitare integrală anticipată.

În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pentru care datorează impozit aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederea privind bonificația se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Impozit pe clădiri

Persoana care are în proprietate la 31 decembrie o clădire este și cea care trebuie să achite impozitul în cursul anului următor. Dacă ai dobîndit/construit o clădire trebuie să notifici Fiscul în 30 de zile și ai de plătit impozit abia de anul următor.

Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se stabilește în funcție de cum se încadrează încheierea lucrărilor în termenul prevăzut de autorizația de construire. Proprietarii trebuie să declare clădirile în vederea achitării de impozit chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

În cazul în care proprietarul aduce clădirii modificări care cresc sau scad valoarea impozabilă cu peste 25%, trebuie să declare acest lucru Fiscului și va plăti impozitul adecvat începând de anul următor. De asemenea, dacă o clădire este desființată, proprietarul notifică în 30 de zile Fiscul și de anul următor nu mai datorează impozitul.

Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică, impozitul se calculează conform noii situații începând cu anul următor.

Impozitul pe locuință și alte clădiri: reducere de până la 10% sau somație. Ce trebuie luat în calcul CITEȘTE ȘI Impozitul pe locuință și alte clădiri: reducere de până la 10% sau somație. Ce trebuie luat în calcul

Impozitul pe mașini

Impozitul pe mijlocul de transport trebuie plătit pentru întregul an de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului anterior.

Persoana care devine proprietar al unui mijloc de transport are obligația să depună o declarație la Fisc în termen de 30 de zile de la data dobândirii și plătește impozit începând cu anul următor înmatriculării sau înregistrării. Dacă mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul depune o declarație la Fisc și datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

La radierea din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul trebuie să depună o declarație la Fisc în 30 de zile și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În oricare situație care conduce la modificări privind impozitul pe mijloace de transport datorat, proprietarul are obligația să depună o declarație la Fisc în termen de 30 de zile.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

Firmele care plătesc impozitul specific trebuie să notifice ANAF până la sfârșitul acestei săptămâni CITEȘTE ȘI Firmele care plătesc impozitul specific trebuie să notifice ANAF până la sfârșitul acestei săptămâni

Impozit pe teren

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, trebuie să depui o nouă declarație de impunere la Fisc, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorezi impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Astfel, persoana înregistrată ca proprietar la 31 decembrie te cea care are de achitat impozit pentru tot anul următor dacă în cursul acestuia transferă dreptul de proprietate.

Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Proprietarul trebuie să notifice la Fisc în termen de 30 de zile modificarea categoriei de folosință a terenului și datorează impozitul conform noii situații începând cu 1 ianuarie anul următor.

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

viewscnt
Afla mai multe despre
locuinte
masini
mijloace de transport
impozit
reducere impozit